Det finns en lite mask (nematod) som är en naturlig parasit (GP) till mördarsnigeln. Dessa kan man sedan förra året (se artikel i SvD) köpa i pulverform (handelsnamn: Nemaslug), blanda ut med vatten och sedan hälla ut med vattenkanna där man har problem med mördarsniglarna. Nematoden infekterar snigeln med en bakterie som sedan tjänar som föda till nematoden. Mördarsnigeln överlever inte infektionen.

Nematod mot mördarsnigel

Nematod mot mördarsnigel

Fördel: Mycket enkel att applicera, slipper hålla på med stängsel eller jakt.
Nackdel: kräver upprepad behandling ca var 6:e vecka.