Att med kemisk krigföring hålla mördarsniglarna på avstånd, alternativ att de blir förgiftade.

So far, 3 olika tips

Gift mot mördarsniglar

Ölfälla

Salt och kalk som barriär