Sprid ut ett preparat som innehåller järnfosfat som mördarsnigeln äter upp. Preparatet löser upp mag och tarmsystemet på mördarsnigeln och dom dör av svält. Enligt uppgift i GP har man i Norge varit mycket framgångsrik med denna metod.

Fördel: Enkelt att lägga ut där man vet att mördarsniglarna håller hus
Nackdel: Man måste lägga ut mer järnfosfat efterhand som det äts upp.