Lägg en kraftig stäng salt eller kalk (5-10 cm bred) runt det område som du vill ha i fred. Mördarsniglarna gillar inte salt eller kalk och kryper därför inte genom strängen.

Fördel: Lätt att lägga ut, bör inte kosta så mycket heller.
Nackdel: både salt och kalk är vattenlösliga, därmed måste du förstärka strängen efter varje regnskur. Mördarsniglarna trivs när det är varm och fuktigt, då fungerar denna metod som sämst.